เพชร Triple Excellent (3EX) คืออะไร?
     
           
THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND - THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND - THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND - THE LARGEST ONLINE DIAMOND INVENTORY IN THAILAND
                 

เพชร Triple Excellent (3EX) คืออะไร?

 

"TRIPLE EXCELLENT" หมายถึงเพชรที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของสถาบัน GIA ใน 3 ประเภท ได้แก่ การเจียระไน (Cut), การขัดเงา (Polish) และ ความสมมาตร (Symmetry)?

การเจียระไน (Cut)

เกรดการเจียระไนเพชรของ GIA เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าเพชรทรงกลมของคุณจะแวววาวสวยงามเพียงใด การเจียระไนเพชรเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดของ 4Cs มาดูปัจจัยพื้นฐานเพื่อค้นหาเพชรทรงกลมที่ยอดเยี่ยมในอุดมคติกัน

การเจียระไนของเพชรทรงกลมที่เจียระไนนั้นให้คะแนนโดย GIA โดยพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ ความสว่าง (Brightness), ไฟ (fire), ความแวววาว (scintillation), อัตราส่วนน้ำหนัก (weight ratio), ความทนทาน (durability), การขัดเงา (polish), and ความสมมาตร (symmetry) โดยมีเกรดเริ่มจากยอดเยี่ยม (Excellent) ไปถึงแย่มาก (Poor)

ด้วยเหตุนี้ GIA Diamond Cut Grading System จึงได้รับการพัฒนาขึ้น ซึ่งจัดลำดับระดับการเจียระไนของเพชรทรงกลมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอดเยี่ยม (Excellent), ดีมาก (Very Good), ดี (Good), แย่ (Fair), แย่มาก (Poor)

ยอดเยี่ยม (Excellent) – เพชรที่เจียระไนยอดเยี่ยมมีสัดส่วนทำให้เพชรเปล่งประกายแวววาวไฟดีที่สุด

ดีมาก (Very Good) - เมื่อดูด้วยตาเปล่าความเปล่งประกายแวววาวส่วนใหญ่ของเพชรเจียระไน ดีมาก (Very Good) นั้นไม่ต่างจาก ยอดเยี่ยม (Excellent) แต่สิ่งที่ทำให้ไม่ได้รับเกรด ยอดเยี่ยม (Excellent) คือการวัดบางสัดส่วนนั้นไม่ถึงเกณฑ์ในระดับดีที่สุด

ดี (Good) - เพชรที่มีประกายแวววาว ในระดับเพียงพอที่ทำให้เพชรดูเปร่งประกาย แต่ไม่ดีเท่าที่ควร

แย่ (Fair) - เพชรที่มีประกาย แวววาวเล็กน้อย เนื่องจากแสงจะส่องผ่านด้านล่างและด้านข้างของเพชรได้ง่าย

แย่มาก (Poor) - เพชรที่แทบจะไม่มีประกาย แวววาว แสงไฟทั้งหมดที่ส่องลงไปบนเพชร จะผ่านออกไปทั้งหมด

การขัดเงา (Polish)

ความเรียบและคุณภาพของผิวเพชรเรียกว่าการขัดเงา หลังจากเจียระไนเพชรแล้ว ช่างฝีมือจะทำเพชรให้สำเร็จเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเหมือนแก้ว คุณภาพของการตกแต่งนี้เรียกว่าการขัดเงาด้วยเพชร นักอัญมณีศาสตร์จะวิเคราะห์เพชรภายใต้กระจกขยาย 10 เท่าอีกครั้งเพื่อจัดหมวดหมู่การขัดเงาของเพชร โดยมองหาเศษของความไม่สมบูรณ์ที่ช่างฝีมืออาจทิ้งไว้เบื้องหลัง ซึ่งจัดลำดับระดับการขัดเงา (Polish) ของเพชรเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอดเยี่ยม (Excellent), ดีมาก (Very Good), ดี (Good), แย่ (Fair), แย่มาก (Poor) เช่นเดียวกับการเจียระไน

 

ความสมมาตร (Symmetry)

การจัดเรียงเหลี่ยมในเพชร เรียกว่า ความสมมาตร นักอัญมณีศาสตร์ที่ประเมินความสมมาตรจะพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของเพชร รวมถึงขนาดและรูปร่างของเหลี่ยมเพชร ในส่วนของ Crown และ Pavilion ต้องอยู่ในแนวเดียวกัน ตำแหน่งของ ก้นเพชร (Culet) ต้องสัมพันธ์กับหน้าเพชร (Table) เพชรจะต้องมีความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้เกรดที่ดีเยี่ยม เพชรที่มีความสมมาตรต่ำส่งผลต่อแสงที่เดินทางเข้าไปในเพชรในทางที่ผิด และส่งออกไปในมุมที่ผิดเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เพชรมีประกายแวววาวลดลง ซึ่งจัดลำดับระดับความสมมาตร (Symmetry) ของเพชรเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอดเยี่ยม (Excellent), ดีมาก (Very Good), ดี (Good), แย่ (Fair), แย่มาก (Poor) เช่นเดียวกับการเจียระไนและการขัดเงาGlorious Diamonds Co. , Ltd.

จำหน่าย เพชรราคา โรงงาน ทั้งปลีก-ส่ง เราเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นที่จะมอบเพชรแท้คุณภาพดีตามหลัก 4 Cs เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับเพชร


ติดต่อ สอบถาม หรือสั่งซื้อได้ทุกวัน

Customer Service:

(+66)946909000, (+66)26302728

sales@gloriousdiamonds.net 
 

Diamond Education


Contact Us


บริษัท กลอเรียส ไดมอนด์ส จำกัด

919/503-504 ชั้นที่ 43
อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์
ถนนสีลม แขวงสีสม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย

บริการลูกค้า +669 421 99999
                     +669 469 09000

สำนักงาน 02 630 2728

อีเมล sales@gloriousdiamonds.net

         

©2024All rights reserved.