เพชร GIA / เพชรใบเซอร์ คืออะไร? พร้อมวิธีอ่านใบเซอร์เพชรอย่างมืออาชีพ
                
GLORIOUS DIAMONDS SALE 100% NATURAL DIAMOND - NO CVD - NO HPHT - NO MOISSANITE
                
08 Jan 2021
เพชร GIA / เพชรใบเซอร์ คืออะไร? พร้อมวิธีอ่านใบเซอร์เพชรอย่างมืออาชีพ
เพชร GIA เพชรใบเซอร์ หรือเพชรแท้ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการเพชร โดยมีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานเพชรแต่ละเม็ด และทำการประเมินเกรดคุณภาพเพชร ตั้งแต่การระบุรูปทรงจนถึงขั้นวัดเกรดความสะอาดบริสุทธิ์ของเพชรใบเซอร์แต่ละเม็ด หากเพชร GIA เม็ดไหนที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วก็จะมีการสลักเลเซอร์ลงบนตัวเพชร เพื่อเป็นการรับรองความน่าเชื่อถือ
 
 
How to read Cer_GIA
 
วิธีอ่านใบเซอร์เพชรอย่างมืออาชีพ
 
การอ่านรายละเอียดใบเซอร์ GIA นั้นจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
 
1. ตรารับรองสถาบัน GIA
ส่วนนี้จะอยู่บนสุดของใบเซอร์ GIA โดยจะต้องเป็นโลโก้ของสถาบันเพชร GIA ของจริงเท่านั้น หากเพชรใบเซอร์นั้นมีตรารับรองจากสถาบันอื่น ก็ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นของแท้จริง ๆ เพราะมีผลต่อคะแนนการรับรองเพชรใบเซอร์เม็ดนั้น
 
2. เลขใบเซอร์ รูปทรงและสัดส่วนของเพชร
ส่วนที่สองจะเป็นการระบุวันเดือนปีการตรวจสอบเพชร GIA เม็ดนั้น รวมถึงเลขใบเซอร์ GIA จำนวน 10 หลัก ที่เปรียบเสมือนเลขประจำตัวของเพชร GIA คุณสามารถนำเลขใบเซอร์นี้ไปตรวจสอบในฐานข้อมูลและนำไปตรวจเช็คกับตัวเลข GIA ที่สลักลงบนเพชรใบเซอร์ได้ และจุดสุดท้าย คือข้อมูลสัดส่วนของเพชรเม็ดนั้นว่ามีรูปทรงอะไร และมีสัดส่วนกี่มิลลิเมตร
 
3. หัวใจสำคัญ 4Cs กำหนดคุณภาพของเพชร
ส่วนนี้คือส่วนสำคัญมาก เพราะระบุน้ำหนักของเพชร GIA เม็ดนี้ว่าน้ำหนักกี่กะรัต มีเกรดสีของเพชรอยู่ในระดับไหน โดยมีตั้งแต่สี D ถึง FANCY เรียงลำดับจากความสีใสไปจนสีอมเหลือง มีการบอกค่าความสะอาดของเพชรใบเซอร์กะรัตนี้ว่า มีความสะอาดอยู่ในเกรดใด ตั้งแต่เกรด FL ไร้ตำหนิ จนถึง I3 ที่มีตำหนิเยอะ และส่วนสุดท้าย คือคุณภาพในการเจียระไน ตั้งแต่ Excellent จนถึง Poor
 
4. ข้อมูลเพิ่มเติม และหมายเหตุ
ส่วนเพิ่มเติมนี้จะระบุถึงความเจียระไนของเพชร GIA ความสมมาตรของหน้าเพชรใบเซอร์เม็ดนี้ว่ามีความสมดุลเท่าเทียมกันแค่ไหน รวมถึงระดับความเรียบของผิวเพชร ซึ่งทำให้เพชรส่องประกายสะท้อนแสงยิ่งขึ้น, ระดับ Fluorescence ปฏิกิริยาที่เพชรแสดงออกมา เมื่อได้รับการกระตุ้นจากแสง UV, รหัสเพชร GIA 10 หลักที่สลักลงบนเพชรใบเซอร์ และปิดท้ายด้วยคอมเมนต์จากสถาบัน GIA
 
5. สัดส่วนต่างๆของเพชร
ในส่วนนี้ จะมีข้อมูลที่ระบุถึงสัดส่วนของเพชร GIA ว่ามี Table % (หน้ากว้าง), Depth % (ความลึก), Angles (องศาต่างๆ) และ Girdle Thickness (ความหนาของขอบเพชร) เท่าไหร่จะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณเห็นภาพตาม
 
6. แผนภาพแสดงจุดตำหนิของเพชรใบเซอร์
ในส่วนนี้จะมีเฉพาะเพชรใบเซอร์ขนาด 1 กะรัตขึ้นไป เป็นแผนภาพที่แสดงจุดตำหนิของเพชร GIA ว่ามีจุดตำหนิตรงไหนบ้าง โดยจุดตำหนิภายนอกจะระบุเป็นหมึกสีเขียว และภายในระบุสีแดง
 
7. เครื่องหมายกันปลอมแปลง
จุดสุดท้ายบนใบเซอร์ GIA คือตราประทับสถาบันเพชร GIA เพื่อเป็นหลักฐานการรับรองเพชรใบเซอร์เม็ดนั้นว่าเป็นของแท้หรือไม่
©2021 All rights reserved.